Omezení rychlosti na dálnici s dodatkem IG-L

Mnozí čeští řidiči zažili na rakouské dálnici omezení rychlosti zpravidla na 100 km/h, s dodatkovým označením IG-L, na nekonečně dlouhém úseku. Často uvažují, jestli náhodou nepřehlédli konec omezení. Na co je toto "bezdůvodné" omezení dobré?

Úseky s omezením se vyskytují obyčejně u větších měst nebo na významných dálničních uzlech a mohou být dlouhé několik desítek kilometrů.

Co znamená IG-L?

Toto omezení má opodstatnění pro rakouský program ochrany životního prostředí. IG-L je zkratkou zákona o ochraně ovzduší před imisemi (Immisionsschutzgesetz-Luft) a objevuje se jako dodatek pod značkou omezení rychlosti na dálnicích a některých rychlostních silnicích. Rychlost bývá omezena většinou na 100 km / h. Toto omezení má za cíl snižování emisí výfukových plynů. Aktivuje se preventivně nebo při naměření zvýšené koncentrace emisí na daném úseku.

Pozor na pokuty

Při překročení rychlosti na měřeném úseku s omezením IG-L se sice dopouštíte jednoho přestupku, ale porušujete tím hned dva zákony, a to zákon o silničním provozu (StVO) a zákon o ochraně ovzduší před imisemi (IG-L). Výše pokuty je proto vyšší než při běžném překročení rychlosti. Orientačně se uvádějí tyto sazby:

  • do 10 km/h platí 35 € namísto 20 €
  • do 20 km/h platí 50 € namísto 35 €
  • do 30 km/h platí 80 € namísto 50 €

Při překročení rychlosti o více než 30 km / h se výše sankcí řeší ve správním řízení, kde navíc třeba počítat se správnými poplatky.