MHD ve Vídni

Systém městské hromadné dopravy ve Vídni je dokonale propracovaný a velmi komfortní. Vídeň má vybudovanou síť autobusů, tramvají, metra, příměstských vlaků a doplňuje ji síť městských kol. MHD je mezi samotnými Vídeňany velmi oblíbená – je rychlá, udržována a cenově dostupná. Tarifní zóna 100 V celém městě platí jediná tarifní zóna – Kernzone (Zone 100), […]

©Wiener Linien

Systém městské hromadné dopravy ve Vídni je dokonale propracovaný a velmi komfortní. Vídeň má vybudovanou síť autobusů, tramvají, metra, příměstských vlaků a doplňuje ji síť městských kol. MHD je mezi samotnými Vídeňany velmi oblíbená – je rychlá, udržována a cenově dostupná.

Tarifní zóna 100

V celém městě platí jediná tarifní zóna – Kernzone (Zone 100), která sahá až po hranice města. Všechny linky tramvají či metra, od nástupiště až po konečnou stanici, jezdí pouze v rámci této zóny, mimo zónu se tedy nedostanete ani omylem. Regionální spojení zajišťují autobusy a příměstské vlaky. Noční přeprava je zajišťována autobusy, o víkendech jezdí v pravidelných intervalech i metro. Nejvyužívanější formou přepravy je metro a tramvaj.

Metro (U-Bahn)

V rámci města se nejrychleji můžete přesouvat metrem (U-bahn). Ve Vídni jezdí 5 linek s označením U1, U2, U3, U4 a U6. Linka U5 neexistuje.

Metro jezdí pravidelně v krátkodobých intervalech, ve špičce většinou každé 2-3 minuty, jinak 5-8 minut. V pracovních dnech začíná provoz ráno před pátou a končí krátce po půlnoci. Během víkendů a svátků jezdí metro nepřetržitě, v noci v 15 minutových intervalech. Nepřetržitý provoz platí v noci z pátku na sobotu, ze soboty na neděli a noc před státními svátky.

Tramvaj (Straßenbahn)

Síť tramvají je ve Vídni velmi hustá, je pátou největší na světě. Více než třetina vozů je nízkopodlažní, nové vozy jsou vybaveny klimatizací.

V pracovních dnech začíná provoz ráno krátce po páté a končí po půlnoci. Noční spoje nejezdí ani o víkendech. Tramvaje jezdí většinou v 6-7 minutových intervalech, ve večerních hodinách, během víkendů a svátků je to minimálně 10 minut.

Přeprava tramvají má například v porovnání s metrem jednu velkou výhodu, již během jízdy je možné prohlédnout si některé významné historické památky. Platí to zejména pro linky 1 a 2, jejichž trať vede podstatnou částí nejstarší okružní linie (Ringlinie) v centru města. Na jejich trase můžete vidět například Státní operu, areál Hofburgu, vídeňskou radnici, budovu parlamentu, či univerzitu.

Autobus (Bus)

Autobusy jezdí v rámci celého města, i napříč historickým centrem a zajišťují také příměstskou dopravu. Jezdí denně i v nočních hodinách. Autobusy jezdí většinou v intervalech od 6-10 minut, o víkendech a svátcích každých 10 až 20 minut. Na hlavních linkách začíná provoz ráno po páté a končí krátce po půlnoci. Na některých linkách třeba počítat s omezeními, hlavně během víkendů a svátků.

Příměstský vlak (S-Bahn)

Příměstské vlaky zajišťují nejrychlejší spojení mezi centrem a vzdálenějšími, okrajovými částmi Vídně, jakož i regionální spojení. V pracovních dnech jezdí vybrané linky ve špičce i každých 10 minut, běžně však od 30 minut. O víkendech třeba počítat s omezením, intervaly mohou být až 2-hodinové.

Bezplatně pro děti a mládež

Děti do dovršení 6 let cestují vždy zdarma.

Děti, které již dosáhly věku 6 let, ale nemají ještě povinnost školní docházky, mohou cestovat zdarma ještě do ukončení školního roku v průběhu 6. roku života. Platí to pro linky tramvají, metra a autobusů. Příměstských vlaků se toto dodatečné zvýhodnění netýká.

Děti a mládež do dovršení 15 let cestují zdarma během nedělí, svátků, 2. a 15. listopadu a během vídeňských školních prázdnin. Při kontrole je nutné prokázat se dokladem s fotografií a datem narození (pas, případně školní průkaz). Stejně to platí i pro mládež od 15 do dovršení 25 let, pokud předloží průkaz o návštěvě školy v Rakousku.

Cestovné

Ceny jízdenek jsou jednotné pro všechny linky MHD i včetně nočních spojů.

Základní 2,20 €
Zlevněný pro 2 jízdy:
Děti od 6 do dovršení 15 let 2,20 €
Senioři nad 61 let 2,80 €
Nákupní lístek (Einkaufskarte) platí od pondělí do soboty, 8:00 – 20:00 6,10 €
24 – hodinový 7,60 €
48 – hodinový 13,30 €
72 – hodinový 16,50 €
Wien Karte 48 – hodín 21,90 €
Wien Karte 72 – hodín 24,90 €

Základní a zlevněný lístek slouží pro rychlou přepravu z bodu A do bodu B. Lístky nejsou časově omezené, během přepravy můžete libovolně často přestupovat a na přepravu používat všechna vozidla MHD. Platí zde však důležité pravidlo. Jízdu nesmíte přerušit, čímž je myšleno přerušení déle než je potřeba na přestup. Není povolena ani změna směru jízdy (návrat do bodu A) nebo okružní jízda.

Časové lístky 24, 48, 72 hodin platí od označení daný počet hodin na celou MHD bez omezení.

Wien Karte 48, 72 hodin platí od označení daný počet hodin na celou MHD bez omezení, navíc s možností různých slev do muzeí, restaurací a obchodů. Zároveň může jedno dítě do dovršení 15 let cestovat zdarma.

Bližší informace o MHD, cestovních lístcích a jízdních řádech spolu s plánovačem trasy najdete na stránkách Wiener Linien v německém a anglickém jazyce.

Prodejní místa

Lístky kopíte na každé stanici metra v automatech, v trafikách, v prodajních místech Wiener Linien, online  nebo v tramvajích a autobusech přímo u řidiče za příplatek (jen základní lístky). Každý lístek je třeba označit v příslušném označovači. Za neoznačený lístek hrozí na místě pokuta 103 €. Celodenní lístky na vídeňskou MHD se dají koupit také online a v kombinaci s listkem na vlak nebo autobus.

V MHD se psem či bicyklem

Pejskům je nutné zakoupit zlevněný lístek, povinný je náhubek a vodítko. Výjimkou jsou malé psy přepravované v přepravkách pro psy a vodící psi, kteří cestují zdarma.

Kolo je možné přepravovat zdarma metrem nebo příměstským vlakem. V tramvajích a autobusech je přeprava kola zakázána. V metru platí během týdne pro kola omezení, přeprava je povolena v době od 9:00 – 15:00 a od 18.30. Soboty, neděle a svátky jsou bez omezení. Do metra se nastupuje pouze těmi dveřmi, které jsou označeny piktogramem kola.

Kontakt

Wiener Linien
Tel.: +43/1/790 91 00
E-mail: kundendienst@wienerlinien.at
Web: www.wienerlinien.at