... ...

Nouzové situace

Jednotné číslo tísňového volání v EU

112

Funguje 24/7 ve všech členských státech EU, které můžete v případě nouze použít kdekoli v EU. Nemusíte si tak pamatovat tísňová čísla jednotlivých zemí.

Jazyky kterými se domluvíte:

 • Anglicky
 • Jazykem země, ve které se nacházíte

Krizové informační linky v Rakousku

 • Policie: 133
 • Zdravotní pohotovost: 144
 • Havarijní a požární pohotovost: 122

V případě autonehody

 • Pokud je vozidlo stále řiditelné, přesuňte se na odstavný pruh nebo do bezpečné vzdálenosti od hlavní silnice
 • Zapněte varovná světla na vozidle
 • Vystavte výstražný trojúhelník ve vzdálenosti 50 metrů za vozidlem
 • Zavolejte policii - číslo 133
  • Zjistěte si Vaši přesnou polohu (v případě dálnic najít dálniční kilometrovník)
  • V případě výskytu zraněných zjistěte jejich počet, pohlaví, věkovou kategorii a zavolejte záchranku
 • Kontaktujte svou pojišťovnu a informujte ji o situaci. Postupujte podle jejich pokynů při vyřizování pojistných nároků
 • Kontaktujte Vaši asistenční službu pojišťovací společnosti (Odtah do servisu, odtah ze zahraničí při nepojízdnosti, náhradní vozidlo atd.)

V případě odtažení auta

Pokud Vám bylo v Rakousku odtaženo auto a nevíte, kde se momentálně nachází, měli byste postupovat podle následujících kroků:

 •  Ověřte si oznámení o odtažení:
  Pokud jste obdrželi upozornění od policie nebo jiné úřední instituce, pozorně si ho přečtěte. Můžete najít informace o tom, kdo a proč váš vůz odtáhl. Také by vám mělo být poskytnuto číslo telefonu na kontakt.
 • Zavolejte na odtahovou službu:
  Pokud nevíte, kdo váš vůz odtáhl, můžete přes internet vyhledat a zavolat na místní odtahové služby v oblasti, kde jste naposledy parkovali vozidlo. Odtahové služby mají záznamy o odtažených vozidlech a mohou vám poskytnout informace.
 • Kontaktujte místní nebo dopravní policii:
  Další možností je kontaktovat místní policii nebo dopravní policii. Získáte tak informace o tom, kde se nachází váš vůz a jak jej můžete získat zpět.
 • Kontaktujte svou pojišťovnu:
  Máte-li cestovní pojištění nebo pojištění vozidla, měli byste zkontaktovat i svou pojišťovnu. Mohou vám poskytnout informace a radu o tom, jak postupovat v dané situaci. Většina pojišťoven proplácí odtažení aut do určité vzdálenosti. Před cestou do zahraničí je třeba se informovat u své pojišťovny.

Odtahová služba ve Vídni:

Odtahová služba v Salcburku:

Odtahová služba v Linzi:

Odtahová služba v Grazi:

Odtahová služba v Innsbrucku:

V případě ztráty dokladů

 • Nahlaste ztrátu/krádež nejbližší místní policii.
  Policie vám poskytne důkazní potvrzení o ztrátě nebo krádeži, které můžete později potřebovat pro úřední účely.
 • Kontaktujte nejbližší české konzulární zastoupení (seznam níže): Konzulární úřady Vám poskytnou podporu a informace o tom, jak obnovit své ztracené osobní doklady. 
 • V případě potřeby požádejte o dočasné doklady: Konzulární úřady by měly být schopny Vám vydat dočasné doklady, které Vám umožní návrat na Slovensko. Většinou se jedná o dočasný pas nebo cestovní pas, který vám umožní vycestovat z Rakouska a dostat se domů.
 • Kontaktujte svou pojišťovnu: Máte-li cestovní pojištění, kontaktujte svou pojišťovnu. Některá cestovní pojištění pokrývají ztráty osobních dokladů, takže by vám mohly pomoci se snížením nákladů na jejich

Velvyslanectví České republiky v Rakousku

Honorární konzulát Salcburk

Honorární konzulát Linec

Honorární konzulát Graz