... ...

Omezení rychlosti IG-L

Omezení rychlosti na dálnici s dodatkem IG-L

Mnoho českých řidičů zažilo na nekonečně dlouhém úseku rakouské dálnice omezení rychlosti většinou na 100 km/h s dodatkovou tabulkou IG-L. Často si říkají, jestli náhodou nepřehlédli konec limitu. K čemu je toto "neopodstatněné" omezení dobré?

Úseky s omezením se obvykle nacházejí v blízkosti velkých měst nebo významných dálničních křižovatek a mohou být dlouhé i několik desítek kilometrů.

Co znamená IG-L?

Toto omezení má své opodstatnění pro rakouský program ochrany životního prostředí. IG-L je zkratka zákona Immissions Schutzgesetz-Luft a objevuje se jako dodatek pod značkou omezení rychlosti na dálnicích a některých rychlostních silnicích. Rychlost je obvykle omezena na 100 km/h a jejím cílem je snížit emise výfukových plynů. Aktivuje se jako preventivní opatření nebo při zjištění zvýšené koncentrace na daném úseku silnice.

Pozor na pokuty

Pri prekročení rýchlosti na meranom úseku s obmedzením IG-L sa síce dopúšťate jedného priestupku, no porušujete tým hneď dva zákony, a to zákon o cestnej premávke (StVO) a zákon o ochrane ovzdušia pred imisiami (IG-L). Výška pokuty je preto vyššia ako pri bežnom prekročení rýchlosti. V posledných rokoch ministerstvo životného prostredia zvýšilo rozsah pokút za prekročenie rýchlosti v zónach IG-L a tieto pokuty budú v budúcnosti aj naďalej rásť. Odvtedy je možné za prekročenie takejto rýchlosti do 30 km/h uložiť správnu pokutu až do výšky 90 eur. Pri prekročení rýchlosti o viac ako 30 km/h sa výška sankcií rieši v správnom konaní, kde navyše treba rátať so správnymi poplatkami. Viac k pokutám v Rakúsku nájdete v článku o pokutách.

Kde jsou rychlostní limity podle IG-L?

Rychlostní limity podle IG-L jsou předepsány příslušnou spolkovou zemí. V současné době platí na úsecích dálnic a rychlostních silnic v Tyrolsku, Salcbursku, Štýrsku, Horním Rakousku a Korutanech v celkové délce více než 400 km.

Spolková krajina

Dálnice

Horní RakouskoA1
SalcburkA1, A10
ŠtýrskoA9, A2
Tyrolsko (trvalé omezení rychlosti na 100 km/h)A12, A13
KorutanyA2
VorarlberskoA14

Výjimka pro elektrická vozidla

Od pondělí 1. července 2019 jsou čistě elektrická vozidla a vozidla s vodíkovými palivovými články osvobozena od rychlostních limitů IG-L na dálnicích a rychlostních silnicích. Cílem této výjimky, o níž bylo rozhodnuto na konci roku 2018, je mimo jiné poskytnout další pobídku k posílení elektromobility v Rakousku. Plug-in hybridy musí i nadále dodržovat rychlostní limity.

Požadavky na výjimku

Výjimka z rychlostních limitů IG-L se vztahuje pouze na vozidla, která mají registrační značku se zeleným nápisem. Od dubna 2017 o ni lze požádat v případě čistě elektrických vozidel, není však povinná. Pokud chcete, můžete si na svém elektromobilu ponechat registrační značku s černým nápisem - v takovém případě však musíte dodržovat rychlostní omezení stejně jako vozidla se spalovacím motorem.

Výjimka pro elektrická vozidla platí pouze na úsecích silnic, kde je to vyznačeno značkami. Pokud tedy nejsou umístěny příslušné značky, platí omezení rychlosti stanovené podle IG-L i nadále pro všechna vozidla bez ohledu na druh pohonu a registrační značku.