... ...

Telefonování a data

Telefonování a data v Rakousku

Pokud cestujete do Rakouska nebo jiné země EU nebudete muset platit žádné dodatečné poplatky za používání Vašeho mobilu. Toto je známé jako „roaming za domácí ceny“. Za hovory, textové zprávy (SMS) a využívání dat budete účtováni ve stejných sazbách jako doma, což znamená, že zaplatíte stejné ceny, jaké platíte za hovory, zprávy a data ve vaší domovské zemi.

Totéž platí pro příchozí hovory a textové zprávy, které přijímáte během vašeho pobytu v zahraničí. Nebudou vám účtovány žádné další poplatky za přijímání hovorů nebo zpráv během vašeho pobytu v rámci roamingu, a to dokonce i v případě, že volající používá jiného mobilního operátora.

Omezená data

V EU není omezen počet hovorů a textových zpráv (SMS), které můžete uskutečnit. Všechny sazby jsou stejné jako ve vaší domovské zemi. Existují však pravidla a omezení týkající se množství dat v roamingu, která jsou účtována za domácí sazby. Tato omezení se liší v závislosti na typu smlouvy.

Pokud platíte za mobilní data jednotkovou cenu, která je velmi nízká (nižší než 1 EUR za 1 GB), Váš operátor může uplatnit limit „přiměřeného využívání“ dat během období využívání roamingu. Daný limit může být nižší než Váš domácí povolený objem dat. Výše tohoto limitu závisí na ceně uvedené ve vaší smlouvě o poskytování mobilních telefonních služeb. Operátor má povinnost vás předem informovat o tomto limitu a upozornit Vás, pokud jej dosáhnete. Překročíte-li hranici tohoto limitu, můžete stále využívat datový roaming, ale budou Vám účtovány příplatky za datový roaming. Tyto příplatky jsou omezeny hranicí pro velkoobchodní datové služby.

V případě, že máte smlouvu o poskytování mobilních telefonních služeb s omezeným objemem dat, můžete tuto možnost i nadále využívat v rámci EU bez dalších poplatků. Během využívání roamingu jste limitováni objemem dat, který máte určen ve smlouvě.

Mobilní operátoři v Rakousku

Telefonní předvolba pro Rakousko je +43.

A1 Telekom Austria:

  • Telefonní předvolba: +43 664
  • Webová stránka: www.a1.net

Magenta Telekom (dříve T-Mobile Austria):

"3" (Drei):

  • Telefonní předvolba: +43 660
  • Webová stránka: www.drei.at

Hot (značka společnosti Magenta Telekom):

  • Telefonní předvolba: +43 660
  • Webová stránka: www.hot.at

Delší pobyt v zahraničí

V souladu s principy přiměřeného využívání dat může Váš operátor monitorovat a kontrolovat Vaši roamingovou spotřebu a pohyb během čtyř měsíců. Pokud během tohoto období překročíte čas strávený v zahraničí v porovnání s časem stráveným doma a zároveň vaše používání roamingu překračuje domácí používání, operátor má možnost Vás kontaktovat a požádat o bližší vysvětlení vaší situace. Máte 14 dní na to, abyste se s operátorem dohodli.

Pokud budete nadále trávit více času v zahraničí než doma a Vaše roamingové aktivity budou i nadále převyšovat domácí používání, operátor může začít účtovat dodatečné poplatky za využívání roamingu.