... ...

Viněty v Rakousku

V Rakousku můžete kromě klasické viněty použít také elektronickou vinětu. Ceny a doba platnosti jsou u obou variant stejné. Má však svá omezení.

 

Auta do 3,5 t

Motocykly

10-denní značka9,90 €5,80 €
2-měsíční29,00 €14,50 €
Roční96,40 €38,20 €

Roční dálniční známka na rok 2023 platí od 1. prosince 2022 do 31. ledna 2024, 24:00.
Rakouské dálniční známky platné v roce 2023 jsou fialové.

Známka se lepí na vnitřní stranu čelního skla v levém horním rohu nebo uprostřed za zpětným zrcátkem. Musí být umístěna na dobře viditelném místě na motocyklu, nejlépe na nádrži. Nelepte známku na nesprávné místo, můžete za to být také pokutováni.

Rakouská dálniční známka je běžně k dostání v Rakousku na čerpacích stanicích a na Slovensku v blízkosti hranic, stejně jako v řetězcích čerpacích stanic Slovnaft.

Elektronické viněty

Rakouská správa dálnic ASFINAG zavedla možnost nákupu elektronických dálničních známek pro automobily do 3,5 tuny a motocykly.

Výhodou elektronických dálničních známek je jejich snadné a flexibilní pořízení.

Pokud je hodláte využívat, musíte se nejprve zaregistrovat na internetových stránkách rakouské dálniční správy ASFINAG. Celý postup registrace i objednávání samotných vinět je v českém jazyce.

Důležité upozornění

Rakouská správa dálnic ASFINAG rozlišuje při nákupu elektronické dálniční známky mezi běžným uživatelem - fyzickou osobou - a uživatelem - podnikatelem.

Z právních důvodů není možné, aby si fyzická osoba zakoupila elektronickou dálniční známku tak, že bude platná okamžitě. Elektronická dálniční známka zakoupená nepodnikatelem je platná pouze 18 dní od zaplacení.

Je tomu tak proto, že podle rakouského spotřebitelského práva lze zboží zakoupené přes internet vrátit do 14 dnů s nárokem na vrácení peněz. Vzhledem k tomu, že nákup elektronické dálniční známky se uskutečňuje přes internet, vztahuje se na něj rovněž tento zákon. 18denní prodleva v platnosti elektronické dálniční známky je způsobena tím, že dálniční známku můžete vrátit také poštou a čtyři dny navíc oproti zákonné lhůtě by vám k tomu měly stačit.

Z tohoto právního důvodu není nákup krátkodobých elektronických vinět zajímavý zejména pro nepodnikatelské uživatele.

Na podnikatele se tento zákon nevztahuje.

Pokud se zaregistrujete jako podnikatel, může být platnost zakoupené elektronické viněty okamžitá nebo si můžete její platnost nastavit podle vlastních potřeb.

Registraci pro nákup rakouské elektronické viněty i její platnost podle SPZ můžete provést na adrese www.asfinag.at.

Náhrada dálniční známky v případě rozbitého čelního skla

Výměna dálniční známky v případě rozbití nebo úplné ztráty čelního skla je k dispozici na každé základně ÖAMTC. Pro členy ÖAMTC je výměna dálniční známky zdarma. Nečlenové musí zaplatit manipulační poplatek ve výši 10,- EUR. POZOR: Dvouměsíční a desetidenní dálniční známky nelze vyměnit.

V případě rozbitého čelního skla je třeba předložit následující doklady:

 • Kopie faktury za servisní úkony (s číslem faktury) - vystavené na majitele registrační značky, na které je uveden typ vozidla, registrační značka nebo číslo podvozku příslušného vozidla. Přijímají se i zahraniční faktury (např. pokud bylo čelní sklo vyměněno v Maďarsku).
 • Originál dálniční známky odlepený z rozbitého čelního skla, jakož i spodní část účtenky (alonže) spolu s dokladem o koupi potvrzujícím dálniční známku.
 • Osvědčení o registraci (originál nebo kopie) vozidla, kterého se rozbité čelní sklo týká
 • Pokud si nové čelní sklo montujete sami, musíte rovněž předložit platnou fakturu za nákup nového čelního skla.

UPOZORNĚNÍ: V případě nehody způsobené jinou osobou musí druhá strana uhradit náhradní dálniční známku ze svého pojištění. V takovém případě společnost ASFINAG dálniční známku nevymění.

Sekční mýtné

Následující úseky jsou zpoplatněny úsekovým mýtným a místo dálniční známky se na nich platí mýtný lístek:

 •    Dálnice A9 Phyrn mezi vjezdem do Spitalu / Phyrnu a vjezdem do Ardingu (tunel Bosruck) a mezi vjezdy do St. Michael a Übelbachu (tunel Gleinalm).
 • A10 Tauernská dálnice, mezi vjezdem do Flachau a vjezdem do Rennwegu (tunely Tauern a Katschberg).
 • Dálnice A11 Karavanky, mezi vjezdem St. Jakob im Rosental a státní hranicí u tunelu Karavanky.
 • Dálnice A13, celý úsek dálnice A13 je zpoplatněn úsekovým mýtným.
 • Rychlostní silnice S 16 Arlberg, mezi vjezdem do St. Anton am Arlberg a vjezdem do Langen am Arlberg.

Mýtné na vybraných dálničních úsecích nebo v tunelech si můžete objednat a zaplatit také online. Existuje několik typů digitálních mýtných produktů:

 • Jedna jízda: můžete si koupit jednu jízdu (pro jeden směr). 
 • Dvě jízdy: pro jízdu tam i zpět
 • Roční karta: platí 365 dní od začátku platnosti. Pokud již máte platnou roční dálniční známku, získáte jednorázovou slevu 40 EUR na roční mýtnou kartu.
 • Úsekové mýtné FLEX: je služba, která umožňuje dodatečnou platbu digitálního úsekového mýtného za všechny zpoplatněné úseky bezhotovostně, jednoduše a bez zastavení na mýtné stanici.

Podrobnější informace, jakož i možnost zakoupení mýtného lístku ve slovenském jazyce naleznete také na internetových stránkách ASFiNAG digitální úsekové mýtné.