Jazykové znalosti

Neznalosť jazyka vás výrazne limituje v možnosti nájsť si v Rakúsku zamestnanie.

Německý jazyk a práce v Rakousku

To, ako ovládate nemecký jazyk, má pri hľadaní si práce v Rakúsku rozhodujúci vplyv na to, o aký typ práce sa môžete uchádzať. Pri niektorých typoch zamestnania, ako napríklad programátor, alebo technik, si často vystačíte aj s dobrou znalosťou anglického jazyka.

Pri úplnej neznalosti nemčiny sú vaše šance na získanie zamestnania minimálne. Výnimkou môžu byť len ucelené partie, väčšinou na stavbách, z ktorých aspoň jeden komunikuje po nemecky.

Slabá znalosť nemeckého jazyka, je aj najčastejšou príčinou, prečo si našinci netrúfnu skúsiť šťastie s hľadaním práce v Rakúsku, alebo inde v cudzine. Výnimkou je len Česká republika, v ktorej sú ale platy podstatne nižšie, ako v Rakúsku.

Aspoň základy

No už aj so základnou znalosťou nemčiny vaše šance na uplatnenie sa v Rakúsku rapídne stúpajú. Znalosť nemeckého jazyka nie je ani v samotnom Rakúsku úplnou samozrejmosťou. Pre početné komunity prisťahovalcov žijúce v Rakúsku je nemčina možno ešte väčší problém, ako by bola pre vás. Aj napriek tomuto znevýhodneniu sa však často dokážu na rakúskom pracovnom trhu úspešne presadiť. Ich veľkou výhodou je, že im má kto pri hľadaní práce pomôcť, prípadne z jazykovo blízkej komunity aj prácu priamo ponúknuť.

Aj pre vás je riešením kontaktovať ľudí zo Slovenska, alebo z Čiech, ktorí by vám boli ochotní na začiatku pomôcť dobrou radou. Ideálne by bolo nájsť takýchto ľudí vo firme, kde by ste mali začať pracovať. Treba však aj počítať s tým, že nie každý vám bude chcieť nezištne pomôcť. V mnohých firmách je silné konkurenčné prostredie a mohli by ste byť vnímaný ako ohrozenie ich pracovnej pozíciu. Na to ale prídete veľmi rýchlo aj sami. Ani takýmto prípadným správaním sa vašich kolegov by ste sa nemali nechať od vašich plánov odradiť.

Ako zvládnuť jazykovú bariéru?

Zamerajte sa na váš obor

Ak ste sa rozhodli, že sa skúsite zamestnať v Rakúsku, ale vaša znalosť nemčiny nie je dostatočná, nestrácajte čas dlhými kurzami so zameraním na všeobecnú nemčinu. Ak už viete, v akej oblasti by ste chceli pracovať, zamerajte sa najmä na slovnú a najmä vetnú zásobu potrebnú k tejto činnosti. Veľkou pomôcku môže byť google prekladač, alebo špecializované slovníky a učebnice.

Pýtajte sa

Pre zamestnávateľov nie je obmedzená slovná zásoba problém, pokiaľ pochopíte, čo od vás váš nadriadený požaduje. Pokiaľ vás zoberú na upratovacie práce, určite by ste mali vedieť, ako sa povie vedro, handra, voda, špina, metla a podobne. V počiatočnej fáze sa s nemeckou gramatikou netrápte viac ako zvládnete. Určite nebudete jediný, kto ju neovláda. Najmä pri remeselných a manuálnych prácach sa stretnete aj z výrazmi v dialektoch, ktoré by ste v slovníku určite nenašli. Nebojte sa spýtať na význam slov, ktoré často počujete, ale im kvôli dialektu nerozumiete.

Zdokonaľujte sa

Aj v prípade zamestnania v Rakúsku platí, že najťažší je začiatok. Ak to nevzdáte a podarí sa vám u nového zamestnávateľa ostať s platnou pracovnou zmluvou dlhšie, ako tri mesiace (skúšobná doba), máte pravdepodobne to najťažšie za sebou. V takom prípade vám odporúčame, aby ste sa neuspokojili s obmedzenou znalosťou jazyka a prestali mať snahu sa v ňom ďalej zdokonaľovať.

Nie je jednoduché robiť niečo, čo bezpodmienečne nepotrebujete, ak si v práci vystačíte aj s obmedzenou slovnou zásobou. Ale nevyužiť to, že ste v nemecky hovoriacom prostredí vo váš prospech, by obmedzilo váš osobný rast a možno by vám v budúcnosti ušli aj s podstatne zaujímavejšie pracovné príležitosti.

Ako zvládnúť základy

Tip na rýchle osvojenie si slovnej zásoby a fráz v cudzo jazyku

  1. Napíšte si do počítača po slovensky všetky výrazy a frázy, o ktorých si myslíte, že by sa mohli pri vašej práci používať. Ideálny je program Word, alebo jemu podobný.
  2. Urobte si dvojstĺpcovú viacriadkovú tabuľku a slovenské výrazy a frázy napíšte do ľavého stĺpca a nemecké preklady vpravo. Môžete použiť google prekladač, ale nechajte si to radšej niekým skontrolovať.
  3. Nainštalujte si na váš smartphone (mobil) aplikáciu „Diktafón“ a nahrajte si vlastným hlasom slovenské aj nemecké výrazy. Ak máte niekoho, kto je ochotný vám skontrolovať výslovnosť, určite to využite.
  4. Vždy, keď je to možné prehrávajte si a (v duchu) opakujte po sebe nahraté slová a najmä celé vety. Ak ste na verejnosti, určite nezabudnite na slúchadlá, aby ste neotravovali ostatných
  5. Váš osobný slovník dopĺňajte pravidelne o nové slová a vety, ktoré súvisia s vašim zamestnaním.
  6. Memorovanie výrazov a celých viet je na začiatku tou najefektívnejšou a najrýchlejšou metódou na naučenie základov cudzieho jazyka. Ak si vypomôžete modernou technikou, efekt rýchleho učenia môžete výrazne urýchliť.