...
...

Carnuntum

Brána v čase do Římské říše

Carnuntum, největší archeologické nalezištěm z dob Římské říše v Rakousku je skvělým tipem na rodinný výlet, který nabízí cestu časem do období Římské říše, dob gladiátorů a císařů. Cesta za dobrodružstvím a zábavou Vám v tomto případě potrvá jen půl hodiny. Z cesty určitě hned spatříte známou pohanskou bránu, která vám vaši cestu v čase ještě více zpřítomní.

Carnuntum se nachází na území obcí Petronell – Carnuntum a Bad Deutsch – Altenburg ve spolkové republice Dolní Rakousko. Carnuntum bylo od 40. let 1. stol. po Kr. římské sídlo, hlavní město provincie Panonie. Areál se skládá z vojenského města, civilního města a chrámového okrsku na Pffafenbergu. Název Carnuntum je z ilyrského slova a znamená kamenné město.

Vojenské město

Mělo dvě části - legionářský tábor a vojenské předměstí. Prvním doloženým římským sídlem v Carnuntu byl legionářský tábor Castra. Současně s ním vzniklo velké „předměstí“, kde bývaly rodiny vojáků, obchodníci, řemeslníci pod vojenským velením. Ve vojenském předměstí se kromě vlastního předměstí nacházel vojenský amfiteátr (amfiteátr Bad Deutsch – Altenburg) ze 70. let 1. stol. po Kr. s kapacitou asi 14 000 diváků, vojenské cvičiště, palác místodržitele, kultovní okrsky a termy. V jeho areálu se nacházela i budova pro zvířata, která se používala při zápasech a také chrám zasvěcený bohyni Diane Nemesis.

Civilní město

vzniklo kolem roku 70 po Kr. přibližně 2 km od vojenského města, ve kterém se usadili římští občané, kteří nepodléhali vojenskému velení a měli zájem obchodovat, neboť tato oblast byla výhodnou právě proto, že šlo o pohraniční oblast, na Jantarově cestě a dokonce ještě blízko silného vojenského sídla. V civilním městě bylo fórum, několik chrámů, curia, městský archiv, tabularia a více lázní. U města se nacházel civilní amfiteátr z první poloviny 2. století a vedle něj gladiátorská škola.

Pohanská brána (Heidentor)

byla postavena na přístupové cestě k civilnímu městu jako triumfální „oblouk“ císaře Constantia. Má tvar čtyřúhelníkové věže se čtyřmi oblouky postavené nad křižovatkou silnic a dodnes se zachovala její velká část.

Něco z historie

Carnuntum patřilo k významným vojenským táborům a městům na středním Dunaji. Po vytvoření provincie Pannonie bylo Carnuntum sídlem místodržitele, po rozdělení Panonie se stalo sídlem Horní Panonie.

Carnuntum sehrálo významnou roli v markomanských válkách (166 – 180). Během markomanských válek (vedených i na Slovensku) měl císař Marcus Aurelius tady a ve Vídni svůj hlavní stan. Carnuntum bylo centrem akcií vůči Germánům, odkud Římané pronikali na území dnešního Slovenska. Během markomanských válek značně utrpěl vojenský tábor i civilní město. Civilní město bylo po nich zcela přestavěno.

Setkání Římských císařů

V roce 308 nebo 309 se v Carnuntu sešli někteří římští císaři pod vedením bývalého císaře Diocletiana na jednání, které mělo vyřešit problém více současných císařů u moci (Diocletianus, Galerius, Maximianus). Schůzka však neskončila s úspěchem a v Římské říši pokračovaly boje o trůn až do doby, než se císař Konstantin Velký (Constantinus) nestal opět jediným císařem v říši.

Ve 4. století osídlení v Carnuntu začalo ubývat. V důsledku ohrožení podunajské hranice germánskými kmeny se velká část civilního obyvatelstva odstěhovala. V polovině 4. století město postihlo zemětřesení. Pozdněřímský historik Ammianus Marcellinus píše o městě „jako o opuštěné a špinavé díře“.

Rakouskí archeologové dělají výzkumy na místě Carnunta již od konce 19. století a dodnes byly odkryty asi 3/4 města a vojenského tábora.

Muzeum Carnuntinum

bylo vybudováno v městečku Deutsch-Altenburg. Jsou v něm uloženy drobné nálezy zbraní a výzbroje, keramiky, mincí, různých pracovních nástrojů, šperků a předmětů pro hygienu a pod. V zahradní části muzea jsou vystaveny především pohřební nápisy významných osob vojenského tábora, ale také civilního města, nápisy městských úředníků, votivní nápisy věnované různým bohům. Rovněž jsou vystaveny zachovány zbytky mozaik a soch.

Otevírací doba
Denně 9:00 - 17:00

Carnuntum je veřejnosti přístupné sezónně od 18. března – 19. listopadu 2023.

ceny EUR
Dospělí 13,00
Mládež (15-18l.) 11,00
Deti (11-14l.) 6,00
Školní třídy (cena na 20 a více žáků) 5,00
Skupinová vstupenka (pro skupiny od 20 osob) 11,00
Zlevněná vstupenka* 11,00

Děti do 10 let jsou zdarma.

*Sleva se vztahuje na: důchodce, studenty (do 27 let) a osoby se zdravotním postižením po předložení příslušného průkazu.

Parkování

Všechny tři stanoviště města Římanů Carnuntum mají svá vlastní parkoviště, na kterých můžete zdarma parkovat. Parkoviště se nacházejí v blízkosti jednotlivých stanovišť.

Příjezd autem z Bratislavy

B9 (Pressburger Bundesstraße) směr Vídeň – po odbočku Bad Deutsch- Altenburg nebo Petronell-Carnuntum. Doba jízdy cca 30 minut.

MHD/vlakem

Ze zastavky Nový most nebo z Petržalka-Einsteinova autobusem číslo 901 do Hainburgu/Donau nebo Wolfsthalu. Tam nastoupíte na vlak směrem do obce Petronell-Carnuntum.

Prohlídky s průvodcem ve slovenštině

Během státních svátků na Slovensku je k dispozici i slovenský průvodce v 11:00, 13:00 a 15:00 hodin. Příplatek je 4,- €.

Návštěva s pejsky

Do Městské čtvrti Římanů a obou amfiteátrů mají psi vstup povolen, pokud jsou na vodítku. Do Museum Carnuntinum je vstup se psem zakázán.

Na akcích (Gladiátorské dny, Dětský festival, Festival pozdní antiky, Římské slavnosti) musí mít psy náhubek a musí být na vodítku.

Bezbariérový přístup

Areál Římského města je převážně bezbariérově přístupný. K některým obtížněji dostupným částem města se lze dostat po louce nebo s pomocí mobilních ramp. Mobilní rampy i invalidní vozíky si umíte vypůjčit na samoobslužné využití u pokladny a v terénu. Před Vaší návštěvou prosím ohlaste potřebu vozíku v předstihu telefonicky nebo emailem. Skupiny se zarezervovaným průvodcem prosíme, aby také potřebu vozíku/vozíků oznámily spolu s rezervací. Toaleta pro vozíčkáře se nachází u hlavního vchodu.

Carnuntum

Hauptstraße 1A,
2404 Petronell-Carnuntum
Tel.: +43 2163 33770
E-mail: roemerstadt@carnuntum.at
Web: www.carnuntum.at