Možnosti podnikání v Rakousku

Svobodné podnikání ve všech státech Evropské unie, čili i v Rakousku, patří vedle svobodného cestování a možnosti se zaměstnat v rámci států unie nepochybně k největším výhodám našeho členství v unii.

Ilustračné foto

Také čeští podnikatelé mohou podnikat v Rakousku. Pro případ jednorázové krátkodobé zakázky mohou využít již svojí existující českou firmu nebo živnost. Pokud svoje podnikatelské aktivity vykonávají přes takovou firmu na území Rakouska, je třeba dodržovat všechny rakouské právní normy týkající se vykonávané činnosti, případně rakouské pracovní právo, pokud tuhle činnost vykonávají naši zaměstnanci. Platí to taky pro krátkodobé zakázky, například montáže námi dodaných výrobků. Jakmile náš zaměstnanec přijde na území Rakouska, se záměrem výkonu podnikatelské aktivity, musím mít od prvopočátku potvrzení o sociálním pojištění v České republice (formulář PD A1)

Skutečnost, že neznalost zákona neomlouvá, pocítilo již mnoho českých firem. Rakouští úředníci jsou při kontrolách, zejména ve stavebnictví všeho druhu, velmi důslední. Následné pokuty mohou být pro českou firmu likvidační. Spoléhat se na to, že pokuta z Rakouska nebude mít vliv na českou firmu, se nevyplácí. Také rakouské úřady si vás dříve nebo později pomocí evropské právní legislativy určitě najdou.

Pokud jste přistiženi při neoprávněné výdělečné činnosti, máte problém.

V případě, že na území Rakouska provádíte nějakou aktivitu vedoucí k výdělku, musíte v případě kontroly prokázat, na základě čeho a pro koho tuto činnost provádíte. Argument, že jde o přátelskou výpomoc, například při stavbě domu, určitě neobstojí. Zapomeňte na to, jak to funguje v Česku a že si najdete nějakou výmluvu. Rakouské kontrolní orgány jsou nekompromisní, a jdou i po nejmenších detailech. Pokud vás přistihnou, do vazby asi nepůjdete, ale určitě budete mít záznam, který se vám i po delším čase může ošklivě vymstít.

„Atraktivní“ pracovní nabídky mohou být nebezpečné

Pokud najděte nějakou zajímavou nabídku práce v Rakousku, měli byste být obezřetní. V první řadě je důležité zjistit, zda se jedná o práci na živnost, nebo jde o závislou činnost, tedy pracovní poměr. Při pracovním poměru je důležité vědět, s jakým zaměstnavatelem budete podepisovat smlouvu. V Rakousku totiž můžete pracovat i na základě smlouvy s českým zaměstnavatelem, ale má to svá specifika.

Na pozoru se musíte mít zejména pokud zaměstnavatel na vás vyvíjísilný tlak okamžitého nástupu a vůbec neřeší pracovní legislativu. Může to být znak toho, že řeší nějaký přechodný personální problém a plánuje zneužít vaši neznalost jazyka a rakouské legislativy.

V případě práce na českou živnost si musíte uvědomit, že v Rakousku i v tomto případě podléháte rakouským právním předpisům a neznalost zákona a ani jazyka vás při porušení zákonů neomlouvá.

Práce v Rakousku na živnost

V Čechách patří k podnikatelskému standardu, že mnoho lidí pracuje na živnost. Je při tom celkem jedno, zda jsou při své práci závislí i na jiných spolupracovnících, cizích strojích a nářadí, nebo pracují zcela samostatně.

V Rakousku to takto nefunguje. Není myslitelné, aby na rakouské stavbě pracovala na samostatnou živnost parta zedníků nebo elektrikářů, kteří jsou zcela závislí na jiných spolupracovnících na stavbě.

Jiné je to například u obkladačů, kteří na práci potřebují jen materiál a nářadí, které si sami zajišťují. Pro zjednodušení, na vlastní živnost může pracovat každý, kdo má uzavřenou (písemnou nebo ústní) smlouvu o dílo, nemá šéfa, který mu říká co a kde má dělat, vlastní potřebné pracovní nářadí a sám si zajišťuje materiál.

Dalším příkladem živnostníků mohou být pečovatelky, programátoři, samostatní prodejci, instalatéři, servisní pracovníci, kurýři s vlastním autem a podobně.

Rakouské zakázky pro obchodní společnosti

Majitelé českých firem mohu také vykonávat svou činnost v Rakousku, má to však několik omezení. Pokud tuhle činnost v Rakousku dělá sám jednatel, potřebuje také potvrzení o příslušnosti k sociálnímu pojištění v České republice (pokud je tam pojištěn). Ve vztahu k vlastní firmě,  obchodní společnosti, vystupuje jako zaměstnanec. Argumentace, že je jednatel a ne zaměstnanec, by s největší pravděpodobností u rakouských úřadů neobstála.
Pokud zaměstnavatel vyšle na práci v Rakousku své zaměstnance, jedná se o takzvané vyslání. Každý zaměstnanec musím mít potvrzení sociální pojišťovny (formulář PD A1), které ho po dobu 24 měsíců opravňuje k práci v jiných členských zemích EU. Rakouský finanční úřad také vyžaduje nahlášení zaměstnanců, které budou vykonávat pracovní aktivity na území Rakouska. Tuto přihlášku je třeba udělat minimálně týden předem (formulář ZKO3). Podrobnosti jsou uvedené na webovém portálu rakouské finanční správy.
Možnosti vyslání svých zaměstnanců do Rakouska, případně jiných bohatých zemí EU s vysokými platy zaměstnanců, využívá mnoho firem jak v Česku, tak jí v jiných nových členských států EU. Směrnice EU o vyslání zaměstnanců je momentálně pod velkým tlakem starých členských zemí EU. Je to z důvodu, že tato směrnice je často zneužívána pro vyslání levných zaměstnanců do bohatých zemí Evropské unie. Političtí představitelé těchto zemí se tlakem na změnu této směrnice EU snaží ochránit svůj pracovní trh.
Od začátku roku 2017 platí v Rakousku zvýšené pokuty za porušování rakouských předpisů v oblasti zaměstnání a  vysílání zaměstnanců do Rakouska. Pokud plánujete vzít zakázku v Rakousku pro vaší českou firmu, zjistěte si nejdřív všechny podrobnosti ohledně vyslání zaměstnanců, případně všechny potřebné ohlašovací povinnosti, které vám z vaší činnosti vyplývají.

Živnostenské oprávnění

Pokud na činnost, kterou plánujete dělat v Rakousku, je potřebné mít v Rakousku živnost, tato povinnost bude platit také pro vás. V tomto případě nezáleží na tom, jestli tuto zakázku budete dělat jako živnostník, nebo jako firma. O uznání vaší živnosti musíte zažádat rakouské úřady. V případě akceptace vaší živnosti se povolení na činnost v Rakousku vydává obvykle na jeden rok. Při delší činnosti v Rakousku je potřebné si tohle povolení prodlužovat.

Dlouhodobé zakázky v Rakousku

Text bude doplněn.