Zaměstnání v Rakousku, krok za krokem

Pokud jste dostali nabídku na zaměstnání od rakouského zaměstnavatele, je pro vás velmi důležité, aby s vámi váš nový zaměstnavatel uzavřel pracovní smlouvu a zaregistroval vás ještě před nástupem do zaměstnání do rakouské zdravotní pojišťovny.

Pracovní smlouva

Pracovní smlouva je základem pracovního poměru s jakýmkoli rakouským zaměstnavatelem. Neochota ji písemně uzavřít nebo posouvání podpisu na pozdější dobu může být pro vás znamením možné neserióznosti zaměstnavatele. Pracovní smlouva nemusí mít jen výslovně písemnou formu, v Rakousku se setkání i s uzavřením smlouvy rukou dáním, ale v takových případech se pochopitelně hůře domáháte svých práv v případě potíží. Pokud není právnická němčina zrovna vaší silnou stránkou, můžete si raději návrh takové smlouvy nechat přeložit, abyste přesně věděli, co podepisujete.

Sociální pojištění

Přihlášení do pojišťovny zajišťuje zaměstnavatel za vás pomocí registračního systému (ELDA). Přihlášení je třeba udělat již před začátkem pracovního vztahu. Pokud zaměstnavatel nemá všechny vaše údaje, může udělat jednoduchou předběžnou registraci, avšak do 7 dní ji musí doplnit (např. o vaše nové rakouské bydliště).

Registrací podle zákona o sociálním pojištění Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz (ASVG) budete mít v Rakousku zdravotní, penzijní a úrazové pojištění. Toto platí v případě, pokud váš plat překročí hranici drobných výdělků Geringfügigkeitsgrenze, která je pro rok 2017 stanovena ve výši € 425,70 měsíčně. Taková mzda je možná pouze při dílčích pracovních úvazcích. Zaměstnanci s příjmem pod touto hranicí, mají sice čistý příjem rovnající se hrubému příjmu, ale v tomto případě mají jen úrazové pojištění. Případné zdravotní nebo penzijní pojištění si musí hradit sami. Nemají také pojištění v nezaměstnanosti

Pokud jste ještě nebyli registrováni v rakouském sociálním systému, nemáte přiděleno ani číslo sociálního pojištění Versicherungsnummer (VSNR). Toto číslo bude pro vás důležité během všech vašich aktivit v Rakousku. Přihlášením do rakouského sociálního systému vám bude toto číslo přiděleno.

Nahlášení bydliště v Rakousku

Pokud jste si našli práci v blízkosti hranic a za prací do Rakouska denně dojíždíte přes hranice, nemusíte se tam přihlásit k pobytu. V tomto případě jste takzvaný „Grenzgänger“. Stáváte se částečným daňovým rezidentem a daně platíte pouze z příjmu ze závislé činnosti (zaměstnání) v Rakousku. Sociální a zdravotní pojištění vám platí rakouský zaměstnavatel. Pokud v Rakousku pobýváte déle, máte povinnost se do tří dnů přihlásit k pobytu.