Dóm sv. Štěpána

Téměř 900 let je spojena s centrem Vídně katedrála sv. Štěpána. Z hlavní jižní věže je krásný výhled na celé město. Okolí Dómu je plné kaváren, restaurací, obchodů a pouličních umělců. Stavba zabírá prostor téměř celého náměstí sv. Štěpána - Stephensplatz.

©Pixabay/aleksandra85foto

Císařská katedrála

Do dómu lze volně vstoupit z náměstí z několika stran. Hlavní vstupní branou je Obří brána (Riesentor) se dvěma nižšími postranními věžemi (Heidemtürme). Tenhle vstup je i nejstarším prvkem katedrály, postavený v pozdně románském stylu ve 13. století. Dóm nese prvky několika stavebních stylů. Gotika dominuje nejvyšší jižní věži a hlavní lodi, severní věž byla dostavěna v období renesance.
Interiér působí velkolepě, vysoké chrámové pilíře mají bohatou sochařskou výzdobu. Nachází se zde cenná sbírka 18 oltářů, císařská kaple, rozsáhlá sbírka uměleckých předmětů a relikvií. Hlavní varhany jsou šestými největšími na světě. Vedle hlavního barokního oltáře je umístěn majestátní mramorový sarkofág císaře Fridricha III. Chrám má několik kaplí. V jedné z nich, v kapli Tirnakapelle, která je umístěna nalevo od hlavního vchodu, je náhrobek prince Evžena Savojského.

Panorama z věží Dómu

Jižní věž (Südturm), která je vysoká 137 metrů, je nejvyšší věží katedrály. Do samotné věže se vstupuje přímo z náměstí. Vyhlídka se nachází přibližně v poloviční výšce věže a cesta k ní vede po úzkém spirálovitém schodišti. Po překonání 343 schodů končí výstup v místnosti, která původně sloužila jako pozorovatelna pro ohlašování požáru či příchod nepřítele. Nejlepší atleti v běhu do schodů dosáhnou vrcholu za méně než 1 minutu a 20 sekund. Ve věži se nachází 13 z celkem 22 chrámových zvonů a právě ty zajišťují hlavní vyzvánění.

Severní věž (Nordturm) je nižší. Na její vrchol vede 75 schodů a také výtah. Vyhlídka směřuje na severní část města. Hezký pohled je i na nápadnou střechu katedrály s klikatým vzorem. Tvoří ji 230 000 střešních tašek v deseti barevných odstínech. Do vzoru jsou zakomponovány erby města Vídeň, Rakouské republiky a Rakousko-uherské monarchie. Nachází se zde hlavní zvon chrámu, 21 tun vážící Pummerin. Jeho tělo bylo odlité z děl poraženého tureckého vojska. Zvon ohlašuje nový rok a zvoní také během církevních svátků. Vstup do věže je uvnitř chrámu.

Katakomby s městským hřbitovem

Po zavření vídeňského hřbitova byla pod Dómem sv. Štěpána vyhloubena rozsáhlá síť katakomb. V podzemních chodbách se nacházel městský hřbitov a také hrobky Habsburků a nejvyšších představitelů církve. Prostý lid pohřbívali jednoduchým způsobem, a to vrstvením jejich kostí na sebe. Do konce 18. století zde bylo pohřbeno zhruba 11 000 osob. Vstup do chrámových katakomb se nachází vedle výtahu na severní věž.

Otevírací hodiny

Vstup do dómu
Pondělí – sobota 06:00 – 22:00
Neděle a svátky 07:00 – 22:00

Vstup do jižní a severní věže
Pondělí – neděle 09:00 – 17:30

Noční prohlídka (90 minut)
Červenec – září každou sobotu v 19:00

Prohlídky s průvodcem
Pondělí – sobota 09:00 – 11:30 a 13:00 – 16:30
Neděle a svátky 13:00 – 16:30
Při organizovaní slavnostních akcí může být vstup omezen, viz aktuální program.

Vstupné

Vstup do dómu je zdarma, vstupné se platí pouze ve vybraných částech.

Jižní věž Severní věž  Katakomby Noční prohlídka Prohlídka s průvodcem
Dospělí 4,50 € 5,50 € 5,50 € 10,00 € 5,50 €
Děti 1,50 € 2,00 € 2,00 € 4,00 € 2,00 €
Skupina studentů 14 – 18 let 2,00 € 3,00 € 3,00 €

Více informací získáte na domovské stránce dómu v německém nebo anglickém jazyce.

Adresa

Domkirche St. Stephan
Stephansplatz 3
1010 Wien
Tel.: +43/1/515 523 054
E – mail: kirchenmeisteramt@stephanskirche.at
Web: www.stephanskirche.at