Lipicáni – ozdoba císařského dvora

NavigaceDiskuse

Lipické koně jsou již více než 400 let spojeni s rakouskou monarchií. Habsburkové, známí jako velcí milovníci koní, dokázali vyšlechtit současné elegantní plemeno, známé jako lipicáni.

© Österreich Werbung, Fotograf: Lammerhuber

Od spřežení k Španělské jezdecké škole

shs6

Bílé spřežení provázelo císaře a jeho rodinu na cestách do Prešpurku či Budapešti. Jejich šlechtění pro císařský dvůr trvalo 200 let, než se stali skutečnými králi koní. Lipicáni jsou mimořádně učenliví a disciplinovaní koně s vynikajícími pohybovými schopnostmi. Tyto přednosti u nich rozvinula především Vysoká španělská dvorní jezdecká škola, založená ve Vídni v 18. století. V současnosti je jedinou institucí na světě, která striktně zachovává tradici klasického jezdeckého umění – klasické drezury, a usiluje o její rozvoj. Cílem výcviku je dosažení dokonalého souladu koně s jezdcem, s respektem ke zvířeti. Výsledkem je lipické baletní představení.

Otevírací hodiny a vstupné

Vstup je možný celoročně, od poloviny června a celý červenec bývá program omezen.
Výška vstupného závisí od konkrétního vystoupení či přehlídky. Děti do 3 let mají vstup zakázán, děti od 3 do 6 let mají vstup zdarma. Volné termíny představení, jakož i výšku vstupného si ověřte online.

Program a vystoupení

Ve svých vystoupeních převádí jezdecká škola celý repertoár, prezentují se mladí jezdci i zkušení profesionálové. V různých formacích předvádějí s lipicány náročné figury v sedle i mimo něj. Vyvrcholením představení bývá mistrovské sólo, kde při gala představeních účinkuje ředitel jezdecké školy Ernst Bachinger. Vystoupení uzavírá známá čtverylka v jedinečné choreografii s osmi hřebci. Vystoupení se nesou v doprovodu klasické hudby, fotografování a filmování je zakázáno.

Světoznámý balet bílých hřebců

Představení se konají pouze o víkendech (SO, NE) vždy o 11:00 a trvají 70 – 80 minut. V letním termínu od 19. 6. – 11. 8. 2017 se představení nekonají.

Zpestřením tradičního programu jsou představení pod názvem A Tribute to Vienna, které jsou doprovázeny buď hudebně členy vídeňské filharmonie, nebo pěvecky Vídeňským pěveckým sborem (Wiener Sängerknaben). Konají se vždy v pátek v 19:00. Španělská jezdecká škola sídlí v rezidenci Hofburg v centru Vídně. Historická jízdárna poutá pozornost už při vstupu svojí bohatou barokní výzdobou s křišťálovými lustry uprostřed arény.

Vstupné

 • A Tribute to Vienna 25 € – 135 €
 • Představení I. 25 € – 135 €
 • Představení II. 28 € – 164 €
 • Gala 37 € – 217 € / Termíny 2.1., 3.1., 27.3., 1.5., 30.12. a 31.12.
 • Děti (od 6-12 r.) mají 20% slevu z ceny vstupenky

Cena vstupenky závisí od volby místa – stání/sedadlo/lóže.
Vstupenky je nutné si rezervovat předem, jinak se na představení nemusíte dostat. Rezervace jsou možné online, osobně nebo e-mailem. Je třeba uvést jméno, adresu, telefonní číslo, počet vstupenek, cenovou kategorii a termín představení.

Ranní výcvik (Morgenarbeit)

Dopoledne mohou návštěvníci pozorovat přípravu lipicánů – provedení jednoduchých posilovacích či uvolňovacích cvičení, nácvik a zdokonalování jednotlivých prvků. Ranní výcvik je doprovázen klasickou hudbou a probíhá v historické jízdárně. Ranní výcvik probíhá od 10:00 – 12:00, v listopadu, lednu a únoru pravidelně od úterý do soboty, ostatní měsíce od úterý do pátku. Výjimečně probíhají tréninky i mimo pravidelného rozvrhu. Tréninky neprobíhají v měsících červen a červenec.

Vstupné

 • Dospělí 15,00 €
 • Studenti (do 27 let) 10,50 €
 • Senioři (od 65 let) 10,50 €
 • Děti a mládež (od 6-18 let) 7,50 €

Prohlídky s průvodcem – odpoledne (Geführte Rundgänge)

Odpolední prohlídky umožňují návštěvníkům pohled do zákulisí Španělské jezdecké školy. Začíná se prohlídkou bohatě zdobené barokní zimní jízdárny, pokračuje letní jízdárnou na nádvoří Hofburg a vrcholem prohlídky je nejvýznamnější vídeňská renesanční stavba – Stallburg s historickými stájemi lipických hřebců. Prohlídky trvají 1 hodinu a bývají každý den v 14:00, 15:00 a 16:00. V termínech 8. 1., 15. 1., 22. 1., 5. 2., 25. 6. – 2. 7., 10. 7., 17. 7., 24. 7. a 6. 8. jsou prohlídky o 10:00, 11:00, 13:00, 14:00 a 15:00. V měsících leden a únor prohlídky neprobíhají v pondělky a také ve dnech 24.12 – 26.12 a 31. 12. 2017.

Vstupné

 • Dospělí 18,00 €
 • Studenti (do 27 let) 14,00 €
 • Senioři (od 65 let) 14,00 €
 • Děti a mládež (od 6 – 18 let) € 9,00

Kombinované vstupenky:

 • Ranní výcvik + Klenotnice (Schatzkammer): Dospělí 23,00 € / Skupiny (min. 10 osob) 19,00 €
 • Ranní výcvik + Prohlídka s průvodcem: Dospělí 31,00 € / Studenti a senioři 23,00 € / Děti a mládež 15,00 €

Adresa:

Spanische Hofreitschule Wien
Hofburg – Michaelerkuppel
Michaelerplatz 1
1010 Wien
Tel.: +43/1/533 90 31
E-mail: office@srs.at
Web: www.srs.at

[codepeople-post-map]

Ukaž na mapě

Místa zmíněné v článku

marker

Lipicáni - ozdoba císařského dvora

Lipické koně jsou již více než 400 let spojeni s rakouskou monarchií. Habsburkové, známí jako velcí milovníci koní, dokázali vyšlechtit současné elegantní plemeno, známé jako lipicáni.
Ukaž na mapě Cesta sem